Piotr Kublicki: Informacja kluczem do powstania życia. Inteligentny projekt.

Jednym z najmocniejszych argumentem przywoływanym na potwierdzenie teorie inteligentnego projektu (ID) jest argument z informacji. Jak to ujął noblista i były dyrektor Caltech, David Baltimore współczesna biologia to nauka o informacji. “Życie jest bez wątpienia zjawiskiem chemicznym” – stwierdził znany fizyk Paul Davies. “Ale to, co je wyróżnia nie leży w chemii jako takiej. Sekret życia pochodzi z jego informacyjnych właściwości; żyjący organizm jest złożonym systemem przetwarzania informacji”. [1] Biologowie John Maynard Smith i Eörs Szathmáry umieścili informację w centrum biologii rozwoju i ewolucyjnej: “Centralną ideą współczesnej biologii jest informacja. Biologia rozwoju może być rozumiana, jako badanie, jak informacja w genomie tłumaczona jest na strukturę dorosłego osobnika, a sama biologia ewolucyjna jako szukająca odpowiedzi na pytanie, jak ta informacja powstała”. [2]

Znany teoretyk teorii inteligentnego projektu Stephen C. Mayer pytał swoich studentów: “Jeśli chcecie dodać do swojego komputera jakąś nową funkcję co musicie zrobić?” Odpowiedzi były w rodzaju: nowy program, kod, zbiór instrukcji, software – wszystkie poprawne. Okazuje się, że podobnie ma się sprawa z organizmami, co jest jednym z ważniejszych odkryć biologii molekularnej ostatnich dziesięcioleci: że to informacja steruje biologicznymi systemami. Słynne odkrycie Jamesa Watsona i Francis Crick nie dotyczyło jedynie opisu fizycznej struktury helisy DNA ale odnosiło się przede wszystkim do zidentyfikowania informacyjnej natury sygnału, że nukleotydy funkcjonują jak litery alfabetu symbolicznie kodując informację konieczną do konstrukcji białek. Jeśli chcemy dodać nowe cechy, struktury i funkcje do prostszych form życia musimy dodać informację konieczną do budowy tego wszystkiego. To samo jest prawdziwe dla problemu powstania życia: jeśli chcemy skonstruować z chemicznych komponentów żywą komórkę musimy mieć konieczną do tego informację.

Odkrycie, że cyfrowa informacja steruje montażem białek podniosło jednocześnie pytanie: skąd ta informacja pochodzi? Jak to ujął Bernd-Olaf Küppers “Jasnym jest, że problem powstania życia jest zasadniczo równoważny z problemem powstania biologicznej informacji”. [3] Perry Marshall ustanowił nawet nagrodę w wysokości 10 milionów dolarów dla każdego, kto wykaże spontaniczne powstanie systemu zdolnego do transmisji informacji. W wyniku takiego eksperymentu taki musi powstać urządzenie kodujące zdolne do przesyłania cyfrowego kodu do dekodera. System taki musi być zdolny do transmisji przynajmniej 5 bitów informacji. Innymi słowy musi być zdolny do reprezentacji 32 stanów (kod genetyczny reprezentuje 64 stany). Jak do tej pory wyzwanie Marshall pozostaje bez zwycięzcy. Co znaczące to, że właściwie zidentyfikował on problem – powstanie życia nie jest problemem samej chemii ale przede wszystkim informacji kodowanej na chemicznym nośniku. [4]

To samo dotyczy historii życia, przykładowo podczas “wybuchu życia w kambrze” gdzie w geologicznie bardzo krótkim czasie pojawiło się większość znanych do dziś głównych planów budowy ciała. Nowe struktury anatomiczne i organy wymagają nowych tkanek, nowe tkanki nowych białek, nowe zaś białka nowej informacji genetycznej i epigenetycznej.

Jaka są obserwowalne obecnie przyczyny, które odpowiadają za powstanie informacji czy cyfrowych kodów? Znamy tylko jedną taką przyczynę: inteligencja. Nie obserwujemy natomiast, by ślepe chemiczne procesy były w stanie coś takiego stworzyć. Jak trzeźwo zauważył jeden z pionierów teorii informacji Henry Quastler “informacja powstaje zwykle wskutek świadomej aktywności”. [5] Czegoś innego po prostu nie obserwujemy. Niezależnie czy chodzi o hieroglify wyryte w kamieniu, paragraf książki, fragment kodu maszynowego czy informację zakodowana w radiowym sygnale – jeśli prześledzimy proces powstania tej informacji nieodmiennie dochodzimy do rozumnego umysłu.

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy inteligencja jest zatem najlepszym wyjaśnieniem powstania informacji.

Przypisy:

1. Davies, P. (1999) The Fifth Miracle: In Search for the Origin and Meaning of Life. Simon & Schuster: Nowy Jork, s. 19.

2. Smith, J.M. and Szathmáry, E. (1995) “The major evolutionary transitions”, Nature vol. 374, s. 227-231.

3. Bernd-Olaf Küppers (1990) Information and the Origin of Life, MIT Press, s. 170.

4. Evolution 2.0 Prize; https://www.herox.com/evolution2.0

5. Quastler, H. (1964) The Emergence of Biological Organization, Yale Univ. Press, New Haven.

INFORMACJA KLUCZEM DO POWSTANIA ŻYCIA. INTELIGENTNY PROJEKT

Piotr Kublicki

Jednym z najmocniejszych argumentem przywoływanym na potwierdzenie teorie inteligentnego projektu (ID) jest argument z informacji. Jak to ujął noblista i były dyrektor Caltech, David Baltimore współczesna biologia to nauka o informacji. “Życie jest bez wątpienia zjawiskiem chemicznym” – stwierdził znany fizyk Paul Davies. “Ale to, co je wyróżnia nie leży w chemii jako takiej. Sekret życia pochodzi z jego informacyjnych właściwości; żyjący organizm jest złożonym systemem przetwarzania informacji”. [1] Biologowie John Maynard Smith i Eörs Szathmáry umieścili informację w centrum biologii rozwoju i ewolucyjnej: “Centralną ideą współczesnej biologii jest informacja. Biologia rozwoju może być rozumiana, jako badanie, jak informacja w genomie tłumaczona jest na strukturę dorosłego osobnika, a sama biologia ewolucyjna jako szukająca odpowiedzi na pytanie, jak ta informacja powstała”. [2]

Znany teoretyk teorii inteligentnego projektu Stephen C. Mayer pytał swoich studentów: “Jeśli chcecie dodać do swojego komputera jakąś nową funkcję co musicie zrobić?” Odpowiedzi były w rodzaju: nowy program, kod, zbiór instrukcji, software – wszystkie poprawne. Okazuje się, że podobnie ma się sprawa z organizmami, co jest jednym z ważniejszych odkryć biologii molekularnej ostatnich dziesięcioleci: że to informacja steruje biologicznymi systemami. Słynne odkrycie Jamesa Watsona i Francis Crick nie dotyczyło jedynie opisu fizycznej struktury helisy DNA ale odnosiło się przede wszystkim do zidentyfikowania informacyjnej natury sygnału, że nukleotydy funkcjonują jak litery alfabetu symbolicznie kodując informację konieczną do konstrukcji białek. Jeśli chcemy dodać nowe cechy, struktury i funkcje do prostszych form życia musimy dodać informację konieczną do budowy tego wszystkiego. To samo jest prawdziwe dla problemu powstania życia: jeśli chcemy skonstruować z chemicznych komponentów żywą komórkę musimy mieć konieczną do tego informację.

Odkrycie, że cyfrowa informacja steruje montażem białek podniosło jednocześnie pytanie: skąd ta informacja pochodzi? Jak to ujął Bernd-Olaf Küppers “Jasnym jest, że problem powstania życia jest zasadniczo równoważny z problemem powstania biologicznej informacji”. [3] Perry Marshall ustanowił nawet nagrodę w wysokości 10 milionów dolarów dla każdego, kto wykaże spontaniczne powstanie systemu zdolnego do transmisji informacji. W wyniku takiego eksperymentu taki musi powstać urządzenie kodujące zdolne do przesyłania cyfrowego kodu do dekodera. System taki musi być zdolny do transmisji przynajmniej 5 bitów informacji. Innymi słowy musi być zdolny do reprezentacji 32 stanów (kod genetyczny reprezentuje 64 stany). Jak do tej pory wyzwanie Marshall pozostaje bez zwycięzcy. Co znaczące to, że właściwie zidentyfikował on problem – powstanie życia nie jest problemem samej chemii ale przede wszystkim informacji kodowanej na chemicznym nośniku. [4]

To samo dotyczy historii życia, przykładowo podczas “wybuchu życia w kambrze” gdzie w geologicznie bardzo krótkim czasie pojawiło się większość znanych do dziś głównych planów budowy ciała. Nowe struktury anatomiczne i organy wymagają nowych tkanek, nowe tkanki nowych białek, nowe zaś białka nowej informacji genetycznej i epigenetycznej.

Jaka są obserwowalne obecnie przyczyny, które odpowiadają za powstanie informacji czy cyfrowych kodów? Znamy tylko jedną taką przyczynę: inteligencja. Nie obserwujemy natomiast, by ślepe chemiczne procesy były w stanie coś takiego stworzyć. Jak trzeźwo zauważył jeden z pionierów teorii informacji Henry Quastler “informacja powstaje zwykle wskutek świadomej aktywności”. [5] Czegoś innego po prostu nie obserwujemy. Niezależnie czy chodzi o hieroglify wyryte w kamieniu, paragraf książki, fragment kodu maszynowego czy informację zakodowana w radiowym sygnale – jeśli prześledzimy proces powstania tej informacji nieodmiennie dochodzimy do rozumnego umysłu.

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy inteligencja jest zatem najlepszym wyjaśnieniem powstania informacji.

Przypisy:

1. Davies, P. (1999) The Fifth Miracle: In Search for the Origin and Meaning of Life. Simon & Schuster: Nowy Jork, s. 19.

2. Smith, J.M. and Szathmáry, E. (1995) “The major evolutionary transitions”, Nature vol. 374, s. 227-231.

3. Bernd-Olaf Küppers (1990) Information and the Origin of Life, MIT Press, s. 170.

4. Evolution 2.0 Prize; https://www.herox.com/evolution2.0

5. Quastler, H. (1964) The Emergence of Biological Organization, Yale Univ. Press, New Haven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *