Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława B.M
w Dobrzykowie
ul. Kościelna 2, Dobrzyków 09-522

Księżą pracujący w Parafii:

ks. Jarosław Ferenc – Proboszcz Tel: 606 379 238

ks. Kamili Krakowski

NIP: 971 – 05 – 17 – 243

REGON: 040069532

Konto parafialne: Bank PEKAO SA I 0. w Płocku
Nr 49 1240 3174 1111 0010 7145 6086
Tytuł przelewu: “Darowizna na cele kultu religijnego”

Odliczenia podatkowe ofiar składanych na Kościół.

Dowód wpłaty przez bank z informacją, że jest to darowizna na cele kultu religijnego, jest też dowodem w rozliczeniu podatkowym z Urzędem Skarbowym. Odliczenia podatkowe są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.
W oparciu o Ustawę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (z dn. 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. Nr 14 z dn., 03.03.2000 r. poz. 176, art. 26. ust 1, pkt 9b.) można od podstawy do opodatkowania odliczyć darowizny (ofiary) przekazane na cele kultu religijnego w wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.
Darowizny na cele kultu religijnego wpisujemy w PIT w pozycji odliczenia od dochodu.
Obecnie, zgodnie z decyzja Ministerstwa Finansów, podstawą do odliczenia podatku nie może być pokwitowanie z Parafii, a tylko przelew bankowy.
Tych odliczeń mogą dokonać tylko te osoby, które rozliczają się same, bądź ze współmałżonkiem. Emeryci i renciści, którzy zlecą rozliczenie ZUS-owi, nie mogą dokonać odliczeń, chyba że poinformują ZUS, że chcą rozliczać się sami.
Przypominamy, że rozliczenia podatkowe można składać do 30 kwietnia każdego roku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *